top of page

Cultura dărniciei - un aspect al culturii poporului român mai puțin evidențiat


Sala Mare a Ateneului Român a găzduit miercuri sesiunea festivă organizată de Academia Română, Ziua Culturii Naţionale.


Cuvântările şi mesajele au făcut referire la cultura naţională. Patriarhul României a vorbit despre „cultura dărniciei” și anume a subliniat „contribuţia Bisericii la dezvoltarea acestei culturi”, evocând numeroase personalităţi din istoria poporului roman care „s-au străduit de-a lungul istoriei să dezvolte o cultură a dărniciei şi să contribuie la misiunea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române”.Cultura dărniciei, a generozității sau a filantropiei creştine, ca expresie a spiritualităţii româneşti, este rezumată în cuvintele: „dar din dar se face Rai”, deoarece Sfânta Scriptură ne învaţă că „cine ajută pe cei săraci împrumută pe Dumnezeu” (Pilde 19, 17) şi ne îndeamnă: „fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru (din ceruri) milostiv este” (Luca 6, 36).


Între virtuţile distincte ale poporului român, cultura dărniciei sau a omeniei reprezintă o moștenire importantă a valorilor şi normelor care au modelat spiritualitatea şi cultura poporului român. Preafericirea Sa a vorbit despre „cultura dărniciei, a generozității sau a filantropiei creştine, ca expresie a spiritualităţii româneşti”, considerând-o „un aspect al culturii poporului român mai puțin evidențiat”.


Pentru a evidenția rolul acestei culturi a dărniciei sau a filantropiei creștine în viaţa poporului român, Patriarhia Română a declarat anul 2020 drept „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, având ca scop identificarea și promovarea exemplului celor care, de-a lungul timpului, au susținut spiritual și material activitatea social-filantropică, educaţională şi culturală a Bisericii pentru binele poporului român.Alexandra GHIȚESCU28 afișări0 comentarii
bottom of page